I det fynske folks tjeneste

Fredede bygninger forvaltes fra Odense

Odense Bys Museer har overtaget forvaltningen af fredede, fynske bygninger som led i et forsøg på at decentralisere Kulturarvstyrelsens arbejde.

Nyt hæfte om fredede bygninger på Fyn og øerne

Tanken med den decentrale forvaltning er, at den geografiske nærhed skal gøre sagsbehandlingen bedre og mere smidig og lette dialogen med ejerne af de fredede bygninger.

Odense Bys Museer har i forvejen erfaringer med at arbejde med gamle bygninger i Den Fynske Landsby.

Endnu et formål med decentraliseringen er at øge formidlingen af kendskabet til de fredede bygninger i lokalbefolkningen.

Et første skridt mod det er et hæfte med titlen: "Fredede bygninger på Fyn", som Odense Bys Museer lige har sendt ud.

Hæftet viser fotos af flere af Fyns mere end 1000 fredede bygninger og fortæller om bygningsfredning.