I det fynske folks tjeneste

Fredet natursti i Nyborg skal genetableres

En grundejer i Nyborg har fået besked fra kommunen om, at han skal gengive en natursti langs hans grund dens oprindelige udseende. Husejeren har gravet en meter af den fredede sti.

Grundejer skal hæve natursti en meter

Grundejeren er ved at bygge hus på grunden, der ligger ud til Storebælt. Langs kysten går en fredet natursti, som er offentligt område.

For at undgå forbipasserendes nysgerrige blikke har grundejeren gravet stien en meter lavere end oprindeligt uden at spørge om tilladelse.

Det fik den lokale repræsentant for Dansk Naturfredningsforening, Svend Erik Marcussen, til at klage til Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune har afgjort, at sænkningen af stien er ulovlig, og at grundejeren skal give den sit oprindelige udseende igen indenfor en måned, oplyser chefen for teknisk forvaltning i Nyborg, Arvid Degn.