I det fynske folks tjeneste

Fuldt forsvarlig brystkirurgi på OUH

Det er ukorrekt - sådan lyder det kontant fra Odense Universitetshospitals cheflæge Peter Frandsen om Fyens Stiftstidendes artikel \"OUH uegnet til at uddanne brystkirurger\". Både nuværende og kommende brystkræftpatienter kan føle sig fuldstændig trygge ved at blive opereret på OUH, understeger han.

-

Det er ukorrekt - sådan lyder det kontant fra Odense Universitetshospitals cheflæge Peter Frandsen om Fyens Stiftstidendes artikel \"OUH uegnet til at uddanne brystkirurger\". Både nuværende og kommende brystkræftpatienter kan føle sig fuldstændig trygge ved at blive opereret på OUH, understeger han.

Brystkirurgisk Center på OUH lever op til alle nationale og internationale anbefalinger. Centret ligger med 350 årlige brystkræftoperationer langt over anbefalingen på 150 årlige operationer, og de enkelte læger udfører også klart flere end de anbefalede 50 operationer pr. kirurg. 

Samtidig er de to nuværende kirurger på Brystkirurgisk Center begge godkendt af Sundhedsstyrelsens såkaldte §-14 udvalg, der skal sikre en høj faglig standard ved ansættelsen af speciallæger på de danske sygehuse. Hermed opfylder OUH og Brystkirurgisk Center også for indeværende kravene til at uddanne fremtidens brystkræftkirurger.

- Vi har i dag to fuldt uddannede overlæger, der begge er godkendt til at behandle og operere inden for mammakirurgi. Og selv om det er korrekt, at den ene af de to overlæger har sagt op og rejser 1. oktober, så er ansættelsesproceduren for at finde en afløser allerede gået i gang, siger Peter Frandsen.  

- Derfor får vi kun et problem med uddannelsen af fremtidens brystkirurger, hvis det ikke lykkes os at få besat den ledige stilling inden oktober, forklarer cheflægen og tilføjer, at OUH under ingen omstændigheder vil forringe den faglige kvalitet af operationerne.