I det fynske folks tjeneste

Fylla til Odense

Så er der endelig en fast havneplads til Fylla. Efter alt at dømme bliver det omblæste lejrskoleskib overdraget til Odense Kommune.

Der har været blæst om Fylla. Nu ser det ud til, at Odense får Fylla.

Stort flertal

Et stort flertal i amtets Undervisnings- og Kulturudvalg besluttede torsdag at anbefale, at Fylla fra januar næste år skal sejle under Odense Kommune.

Seks stemte for Odense, mens Carsten Abild stemte imod. Han så hellere, at det gamle træskib kom under Ærøs fane.

- Jeg mener, at Fylla kunne være med til at styrke det sydfynske. Men sådan er det nu engang i politik. Nogle gange er man med flertallet og andre gange er man alene. Og denne gang var jeg alene, siger Carsten Abild (V). 

Skæbnen afgjort

Fyllas skæbne har længe skvulpet rundt i bølgerne. Flere forskellige aktører har været på banen til at overtage skibet, når amtet bliver nedlagt. Og sagen har været af og på udvalgets dagsorden flere gange, men nu ser det altså ud til, at Fyllas skæbne er afgjort.

Fyns Amt træffer sin endelig afgørelse i november.