I det fynske folks tjeneste

Fyllas skæbne stadig uvis

Fyns Amts Undervisnings- og Kulturudvalg udsatte torsdag beslutningen om lejrskoleskibet Fyllas skæbne i endnu tre uger. En ny aktør har meldt sig som interesseret i at overtage skibet.

Kursen er uklar for lejrskoleskibet Fylla

Odense har meldt sig

Udvalget besluttede at udsætte afgørelsen om Fylla til næste møde om tre uger, fordi Odense Kommune har meldt sig som en fjerde mulig ejer af skibet, når amtet bliver nedlagt til nytår.

Hidtil har der været tre muligheder. Udviklingsfonden Værftet på Ærø og Firmaet Sailorlife A/S i Svendborg vil gerne overtage Fylla. Amtet kan også vælge at lade skibet overtage af staten, som så er bundet til at videreføre driften i fire år.

Fire gange har Undervisnings- og Kulturudvalget behandlet spørgsmålet om Fylla. Senest foreslog udvalget at lade projektet på Ærø få Fylla; men det forslag blev afvist i økonomiudvalget.

Nu udsættes beslutningen yderligere tre uger. Falder der til den tid en afgørelse kan den endelige vedtagelse ske i amtsrådet til november.

Amtspolitikerne lægger stor vægt på, at Fylla forsætter som lejrskoleskib uanset hvem der overtager det.