I det fynske folks tjeneste

Fyn afprøver ny metode til at rense grundvand

Tommerup og Odense er udset til forsøg med at bruge bakterier til at rense grundvand, der er forurenet med opløsningsmidler. Metoden er meget brugt i USA, men det er første gang den afprøves herhjemme. Fyns Amt har stort håb knyttet til forsøget. Opløsningsmidler i grundvand er nemlig udbredt.

-

Tommerup og Odense er udset til forsøg med at bruge bakterier til at rense grundvand, der er forurenet med opløsningsmidler. Metoden er meget brugt i USA, men det er første gang den afprøves herhjemme. Fyns Amt har stort håb knyttet til forsøget. Opløsningsmidler i grundvand er nemlig udbredt.


Tegning: Mediafarm. Fra Cowi Nyheder

Metoden går, forenklet sagt, ud på at lukke en bestemt bakteriekultur ned i grundvandet og sørge for, at de har de helt rigtige forhold. Efter kort tid begynder de så at spise de forurenende stoffer.

- Erfaringer fra Canada og USA viser, at metoden virker effektivt og over længere tid end hidtil kendte metoder. Kemikalier virker for eksempel kun til de er brugt op, hvorimod bakterierne bliver ved, så længe de får de rette betingelser, siger Trine Korsgaard, vicekontorleder, jordforureningskontoret, Fyns Amt.

Ufarlige bakterier
Bakterierne findes allerede i jorden mange steder i Danmark; men ikke i de mængder og under de forhold, der skal til, for at de renser vandet. Derfor bruges bakterier fra en stamme, der er opbygget i en forurening i Canada.

Rensestedet skal holdes helt fri for ilt, og vandet tilsættes forskelllige organiske stoffer for at holde processen i gang.

Store perspektiver
I første omgang køres små laboratorieforsøg på forurenede grunde i Tommerup og Odense til hen på efteråret. Nåes de ønskede resultater - og det ser lovende ud - sættes den egentlige rensning i gang til foråret, fortæller Trine Korsgaard.

Amtet har stor interesse i at finde mere effektive metoder, for der er mange steder med forurening med klorerede opløsningsmidler. Rensning af den slags grunde sluger 80 % af hele amtets budget til oprensning, oplyser Trine Korsgaard.  

Foruden de to forsøg kører endnu et projekt i Svendborg, hvor en virksomhed selv betaler rensning af forurening på virksomhedens grund.