I det fynske folks tjeneste

Fyn førende på hjemmesidefronten

Fyn er førende i Danmark, når det gælder offentlige hjemmesider og deres brugervenlighed. Det er et vigtigt element i at ruste Fyn til at klare globaliseringens udfordringer, mener Dansk Industri Fyn.

-

Fyn er førende i Danmark, når det gælder offentlige hjemmesider og deres brugervenlighed. Det er et vigtigt element i at ruste Fyn til at klare globaliseringens udfordringer, mener Dansk Industri Fyn.


Fynske kommuners hjemmesider får ros

Den fornemme, fynske position fremgår af en undersøgelse, som blev fremlagt på Dansk Industri Fyns årsmøde onsdag. Undersøgelsen sammenligner hvor godt rustet de danske regioner er til globaliseringen.

Vurderingen af de offentlige hjemmesider og deres brugervenlighed bygger på Videnskabsministeriets vurdering af samtlige offentlige myndigheders netsteder udfra op mod 80 indikatorer.

Baggrunden for Fyns position er, at alle fynske kommuner har egen hjemmeside og at der er en høj grad af digital selvbetjening som bindeled mellem kommunerne, erhvervslivet og borgerne.