Millionudbud vundet: Fyn går forrest i omstilling til elfærger

Elfærgen Ellen fra Ærø er forbilledet. Nu skal alle andre danske ø-færger også være klimavenlige. Odense-firma skal designe ny grøn standard-færge.

Støjen fra en færgemotor er ikke til at tage fejl af. Det gælder osse støjen fra de to motorer, der ligger under dækket i den 45 år gamle færge, der sejler mellem Assens og Baagø i Lillebælt.

- Den er driftssikker. Vi kender den, og vi er trygge ved den, siger færge- og havnechef Ole Knudsen. 

Men færgens dieselmaskine er ikke klimavenlig. En elmotor ville være at foretrække, mener et politisk flertal på Christiansborg.

- Færgetrafikken har stort potentiale for at bidrage til at reducere udledning af CO2 på transportområdet. Omstilling af vores kommunale færgedrift vil være et godt skridt i den rigtige retning til en langt mere grøn og bæredygtig færgetrafik, siger transportminister Benny Engelbrecht, Soc.dem.

Sammen med partneren PensionDanmark skal det fynske firma Odense Maritime Technology (OMT) nu samarbejde med ø-kommunerne om udviklingen af en ny, bæredygtig færgeløsning.

PensionDanmark bidrager med finansieringen, mens Odense Maritime Technology står for at designe og udvikle færgekonceptet.

- Vi er meget stolte over, at vi er udvalgt til at udvikle en ny standardiseret løsning for fremtidens færger. Det er svær opgave, men superspændende, siger Thomas Eefsen, salgsdirektør i Odense Maritime Technology.

Inspiration fra biler

Konceptet med en standardfærge er inspireret af bilindustrien, hvor der produceres flere forskellige bilmodeller på samme produktplatform. Netop det koncept har Odense Maritime Technology succes med både i Danmark og internationalt. 

- Vi forventer, at færgekonceptet også vil være attraktivt i udlandet, så det på sigt kan bidrage til at skabe yderligere arbejdspladser i danske maritime virksomheder. Færgekommunerne kan være med til at nedbringe CO2-udslippet lokalt og indirekte være med til at nedbringe den globale CO2-udledning, når de bliver showroom for, hvordan Danmark har løst opgaven med at udrulle grønne færgeløsninger,” siger Thomas Eefsen fra Odense Maritime Technology.

I Assens er færgechef Ole Knudsen grundlæggende positiv over for tanken om elfærger, men han er bekymret for økonomien.

- Jeg er ikke sikker på, at den økonomiske pakke, der nu er vedtaget, vil kunne dække vores ekstraomkostninger. Den vil måske kunne dække omkring 25 procent af udgifterne, siger Ole Knudsen.

- Jeg tror, målet er godt nok. Jeg tror også på, at det nok på et tidspunkt ender med elfærger. Men det kan godt være, at man skal finde en mellemløsning først. Eventuelt en hybridløsning, hvor vi beholder dieselmotoren som sikkerhed, siger Ole Knudsen.

Det nye færgekoncept fra Odense Maritime Technology ventes færdigt i slutningen af 2021, men allerede nu kan færgekommunerne søge om penge til enten ombygning af eksisterende færger eller køb af helt nye grønne færger.

Puljen bliver udmøntet med 150 millioner kroner i år og 50 millioner kroner næste år, og midlerne vil blive tildelt ud fra kriterier om CO2-effekt per tilskudskrone og nedbringelse af øvrige emissioner; som udledning af NOx, SOx og partikler.