I det fynske folks tjeneste

Fyn genvinder tabte arbejdspladser

Patientforsikringen åbner 2. maj åbner afdeling i Odense. Dermed genvindes nogle af de tabte arbejdspladser, som ellers forsvinder fra Fyn, når Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen flytter.

Antallet af anmeldte behandlings- og lægemiddelskader til Patientforsikringen er de sidste 6 år steget med 64,5 procent.

Det stigende antal anmeldelser har betydet, at Patientforsikringen har udvidet antallet af medarbejdere for at kunne følge med.

Dyrere med to adresser

I forbindelse med udvidelsen bad bestyrelsen Patientforsikringen om at undersøge mulighederne for at etablere de nye arbejdspladser i provinsen:

- Selvfølgelig er det forbundet med meromkostninger at drive Patientforsikringen på to adresser. Men undersøgelsen viste også, at merudgiften er af mindre betydning, når man holder det op imod fordelene ved en adresse på Fyn, siger Poul-Erik Svendsen, der er bestyrelsesformand for Patientforsikringen og formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Får til huse på Thomas B. Thriges Gade

Henrik Adamsen bliver daglig leder af afdelingen og bor selv i Nyborg.

- Fynske patienter og patienter fra de nærliggende jyske byer får en bedre mulighed for at møde op, hvis de ønsker vejledning om deres rettigheder, før de anmelder en sag. Derudover har Patientforsikringen gjort meget ud af at rejse rundt i landet for at fortælle om erstatningsordningen på sygehusafdelingerne. Dette arbejde kan vi nu intensivere og gøre mindre omkostningsfuldt i forhold til at dække de fynske og jyske sygehuse, siger Henrik Adamsen.

Afdelingen, der har til huse på Thomas B. Thriges Gade består, af Henrik Adamsen som daglig leder, fem juridiske fuldmægtige, en assistent og en student. De fleste medarbejdere bor på Fyn eller er i forbindelse med jobbet på vej tilbage til Fyn.

Der er også tilknyttet 3 lægekonsulenter fra Odense Universitetshospital, og en huslæge, der bor på Fyn.