I det fynske folks tjeneste

Fyn for længe om voldssager

Middelfart og Odense Politi var langsommere end resten af landets politikredse med hensyn til at behandle voldssager i 2006

Efter at have kigget voldssagerne fra anden halvdel af 2006 igennem konkluderer rigsadvokat Henning Fode, at det går hurtigere med at få sagerne færdigefterforsket i det meste af landet. 

Opgørelsen viser dog, at i to af landets politikredse kom under halvdelen af alle voldssager til dommeren inden for 30 dage. Det drejer sig om Middelfart og Odense.

Målsætningen er, at voldssager skal sendes fra politiet til domstolene i løbet af kun 30 dage, og i løbet af de sidste seks måneder sidste år skete det i 70 procent af tilfældene.

Det er en stigning i forhold til tidligere. For to år siden var tallet 65 procent. I dag er det kun 11 procent af sagerne, der ikke forlader efterforskernes skrivebord inden for to måneder.

Der er også sket et markant løft, når det gælder voldtægtssagerne, der skal afsluttes inden 60 dage. Hen over 2006 gik andelen af sager, der blev ordnet til tiden, fra 50 til 68 procent.