I det fynske folks tjeneste

Fyn må undværre post

Postarbejdere i dele af landet har i nat nedlagt arbejdet. Der uddeles stort set ikke post i Københavnsområdet, dele af Sjælland og Fyn.

Mange fynboer må undværre post onsdag.

En stor del af danskerne må onsdag kigge langt efter posten.
En overenskomststridig arbejdsnedlæggelse betyder, at der stort
set ikke omdeles post i Københavnsområdet, dele af Sjælland og
dele af Fyn.

Det er de overenskomstansatte chauffører, der har nedlagt
arbejdet i protest mod de lokale lønforhandlinger.
- Det, vi har tilbudt, opfatter medarbejderne åbenbart ikke
som tilfredsstillende. Vi vil gerne forhandle videre med dem,
men det kræver naturligvis, at de går i arbejde igen, siger Hans
Erik Nielsenchef for Personale i Post Danmark.

Chaufførerne kører normalt posten ud til
distributionscentrene, hvor postbudene så kan bringe dem det
videre stykke til danskernes postkasser. Men eftersom arbejdet
blev nedlagt i nat, er posten mange steder strandet på de store
postcentre. Derfor må danskere, der venter på et vigtigt brev,
formentlig væbne sig med tålmodighed.

- Vi gør alt, hvad vi kan. Men når brevet ikke er nået frem
til distributionscentret, er det stort set umuligt for os at
finde det frem til enkeltpersoner. Jeg må opfordre kunderne til
at henvende sig til vores kundeservice, men jeg er ikke
optimistisk, når det gælder enkeltbreve, siger Hans Erik
Nielsen.

Også pakkeomdelingen på Sjælland og Fyn er berørt.
Du kan følge postsituationen ved at gå på www.postdanmark.dk,
vælge Dagens Post og taste dit postnummer.