I det fynske folks tjeneste

FynBus-direktør fyret

Bestyrelsen for FynBus besluttede søndag aften at fritage selskabets direktør, Lars Oksbjerre, for tjeneste med øjeblikkelig virkning.

Direktøren for FynBus, Lars Oksbjerre, fyret med øjeblikkelig virkning

Bestyrelsen for FynBus behandlede på et ekstraordinært møde søndag aften direktørens redegørelse for håndteringen af skiftet til ny køreplan for de regionale busruter i august.

Bestyrelsen mener, direktøren har udvist mangler i opgaven med køreplanskiftet og i håndteringen af kommunikationen overfor kunderne.

Derfor har bestyrelsen ikke længere tillid til at Lars Oksbjerre kan lede selskabet videre.

Skiftet til ny køreplan i august medførte store forsinkelser og chaufførerne på de regionale ruter nedlagde arbejdet i protest.

Midlertidig ledelse

Bestyrelsen for FynBus mødes senere på ugen for at følge op på situationen.

Indtil da overtager Carsten Hyldborg Jensen, Hyldborg Consult, direktørens opgaver.

Carsten Hyldborg Jensen har de seneste tre år haft egen virksomhed i Århus, men har en fortid som vicedirektør i den daværende miljø- og teknikforvaltning i Odense Kommune og har været ansat i Kommunernes Landsforening i 10 år.