I det fynske folks tjeneste

Fyns største vådområde snart færdigt

Fyns Amt er ved at færdiggøre arbejdet med at omdanne Sortemosen ved Gudbjerg fra landbrugsareal til vådområde. Det 144 hektar store område er amtets største vådområdeprojekt nogensinde.

Det ny vådområde kommer til at spare havet ud for Østfyn for omkring 30 ton kvælstof om året og vil bidrage stærkt til et bedre vandmiljø og en rigere natur.

Sortemosen har været udnyttet til landbrug gennem 200 år. Nu er områdets vandløb og oprindelige natur ved at blive genskabt.

Fuglelivet får gavn af, at der skabes store oversvømmede områder i vinterhalvåret.

Om sommeren er området så tørt, at det meste af området kan afgræsses. Det giver gode yngleforhold for fugle og mulighed for at floraen trives, bla. med indvandring af sjældne planter.

Projektet er baseret på frivillige aftaler mellem Fyns Amt og 21 lodsejere.

Med projketet i Sortemosen er der genskabt 900 hektar vådområdet i Fyns Amt, fordelt på 18 projekter. Målet for genskabelse af vådområder er 1600 hektar, så flere projekter er på vej.