I det fynske folks tjeneste

Fynsk fokus på unges drikkevaner

Fynske kommuner og politi sætter fokus på unges drikkevaner

En ny, harmoniseret organisering af bevillingsområdet skal dæmme op for de fynske unges drikkeri.
 
Det er en af konklusionerne i en rapport om, hvordan de ti fynske kommuner kan få en ensartet holdning til bevillingssager.
 
Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både kommune og politi til brug for Fyns Politis Kredsråd.

Foreslår en særlig indsats i idrætsklubber

Kommuner og politi forpligter sig blandt andet til at give en ensartet sagsbehandling til alkoholbevillingsansøgninger og øge fokus på dørmænd og serveringspersonale, så disse kan blive bedre rustet til at tackle unge, der er meget påvirkede af alkohol.
 
- Det, at vi er blevet enige og har nedskrevet en hensigtserklæring, giver os rigtig god mulighed for fremadrettet at gøre en god, organiseret indsats for at komme den massive ungdomsdruk til livs, siger Svendborgs borgmester Lars Erik Hornemann, Venstre. 

Rapporten foreslår også en særlig indsats for at undgå en "værtshuskultur" i idrætsklubber. Det kan forhindres ved, at det i alkoholbevillingen forbydes sportsklubber at servere drikkevarer med højere alkoholprocent end 15% og at der først må serveres alkohol efter kl. 18.

Fakta

Fyns Politis Kredsråd består af de fynske borgmestre og Politidirektør Poul Løhde.
Kredsrådet blev etableret i forbindelse med politireformen, bl.a. at øge samarbejdet mellem de fynske kommuner og Fyns Politi.