I det fynske folks tjeneste

Fynsk trend: Totalbanken øger indtjeningen

Overskud på 39 millioner kroner i Aarup-banken.

De fynske pengeinstitutter tjener penge som aldrig før.

I dag kom de sidste selvstændige fynske pengeinstitut med regnskab for 2017, og Totalbanken følger stimen af ekstraordinært flotte regnskaber

Totalbanken opnåede i 2017 et overskud før skat på 39,5 millioner kroner og er dermed 7,6 mio. kroner
(24 pct.) bedre end i 2016.

Overskuddet er det største siden 2007, og efter skat er væksten endnu mere imponerende.

Det skyldes dog, at man har kunnet udnytte et udskudt skatteaktiv på 27 millioner kroner, der forbedrer resultatet efter skat til 63 millioner kroner.

 - 2017 har udviklet sig positivt. Vi realiserer en basisindtjening på 49,2 millioner kroner, og i et meget konkurrencepræget marked har vi øget vores nettorente- og gebyrindtægter. Det er jeg meget tilfreds med, fortæller bankdirektør Ivan Sløk.

Bankens omkostninger er steget i årets løb, men ifølge Ivan Sløk er det en bevidst investering i vækst og ansættelse af nye medarbejdere.

 - I årets løb har vi budt velkommen til rigtig mange nye kunder – faktisk 6 nye kunder om dagen – som efterspørger vores måde at drive bank på, lyder det fra Ivan Sløk. Denne vækst på kundesiden har bidraget til, at vi har opnået en udlånsvækst på hele 12 procent i 2017.  

Netto er der tale om en tilvækst på 600 kunder.

Bankens nedskrivninger er faldet og skyldes en generel bedring af samfundsøkonomien og forbedrede konjunkturer i landbruget.

Finanstilsynet har i november 2017 gennemført en ordinær undersøgelse i Totalbanken.

Banken er i den forbindelse blevet pålagt at nedskrive 2,5 millioner kroner, som indgår i årets nedskrivninger.

De er samlet faldet med 68 procent. (18,3 millioner kroner sammenlignet med 2016.

For 2018 forventes et resultat før skat på 30–40 millioner kroner.

Ved du noget? Så send os et tip