I det fynske folks tjeneste

Fynske folketingspolitikere valne overfor at gå ned i løn

De fynske medlemmer af Folketinget er ikke ubetinget tilhængere af et forslag om, at alle folketingsmedlemmer skal gå fem procent ned i løn. Det viser en rundspørge, TV 2/Fyn har lavet.

01:35

1 af 2

Forslaget om lønnedgang kom i forbindelse med fremlæggelsen af regeringens genopretningspakke for to uger siden.

Forslaget er sendt til behandling i Folketingets præsidium.

Flere borgerlige politikere siger, at de ikke har tænkt sig at gå ned i løn.

Og begejstringen blandt de fynske politikere, TV 2/Fyn fik fat i tirsdag, er heller ikke stor.

Lars Christian Lilleholt

Lars Christian Lilleholt, Venstre, er ikke vild med forslaget om at gå ned i løn.

- Men selvfølgelig skal jeg nok støtte forslaget i sidste ende, hvis det bliver fremsat, siger han.

Lars Christian Lilleholt mener, en lønnedgang kan blive direkte skadelig:

- Hvis vi vil tiltrække andre til politik end DSU?ere, KU?ere og VU?ere eller folk der er godt gift, så skal vi sørge for at betale en ordentlig løn. 

Han kalder forslaget symbolpolitik.

- Når jeg forhandler med kontorchefer og andre er det ikke ret tit, at jeg møder forhandlingsparter der ikke tjener 1½ gang mere end et folketingsmedlem gør, siger han.

Erling Bonnesen

Erling Bonnesen, Venstre, synes det er en god ide at gå ned i løn.

- Jeg synes det er fint, at vi politikere går foran, når alle andre skal spare, siger Erling Bonnesen.

Julie Skovsby

Julie Skovsby, Soc.dem., har personligt ikke noget imod at gå ned i løn, men hun er ikke sikker på, det er en god ide.

- Folketingsmedlemmernes løn må ikke blive for lav, hvis vi skal sikre, at folk vælger at gå ind i politik, siger hun. Omvendt må den ikke blive så høj, at nogle vælger politik for pengenes skyld, siger Julie Skovsby.

Iøvrigt mener hun ikke spørgsmålet om lønnedgang er væsentlig i sammenligning med folk, der mister børnepenge, halvering af dagpengeperioden og andre af regeringens besparelser.

- Man skulle måske snarere tage fat i for eksempel spindoktorernes løn. De tjener en del mere end et menigt folketingsmedlem, siger Julie Skovsby.

Vivi Kier

Vivi Kier, Kons., vil ikke gå ned i løn.

- Hvis der var et forslag om at alle offentligt ansatte skulle gå ned i løn, så var der ingen tvivl om, at vi også skulle. Men det er jo ikke det, der er tale om, siger Vivi Kier.

Hele den konservative folketingsgruppe har meldt ud, at de siger nej.

Poul Andersen

Poul Andersen, Soc.dem., har ikke taget stilling.

- Jeg har endnu ikke sat mig ind i, hvad forslaget går ud på i detaljer, så jeg afventer det endelige udspil fra Folketingets Præsidium, siger Poul Andersen.

Carsten Hansen

Carsten Hansen, Soc.dem., har heller ikke besluttet sig. Også han afventer det endelige udspil.

Tina Pedersen

Tina Pedersen, Dansk Folkeparti, støtter forslaget om lønnedgang.

- Det svarer til at jeg skal gå 36.000 kr ned i løn, og det er da mange penge også for et folketingsmedlem. Men hvis det er det der skal til så må vi jo gøre det, siger hun.

Hun synes, det er naturligt, at se på borgmestrenes lønninger.- Ved kommunesammenlægningerne fik de en lønstigning på 130.000 kr om året. Deres løn er 130.000 kr. højere end et folketingsmedlems, og jeg mener bestemt ikke de laver mere, siger Tina Pedersen.

Niels Helveg Petersen

Niels Helveg Petersen, Rad. V., vil ikke kommentere forslaget.

Han siger det er op til gruppeformændene at finde ud af hvad der skal ske.

Det har ikke noget med økonomi at gøre, men er udelukkende en principiel diskussion, siger Niels Helveg Petersen.

Kristian Thulesen Dahl

Kristian Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti, støtter forslaget, som hans partiformand, Pia Kjærsgaard er med til at fremsætte.

Niels Sindal

Niels Sindal, Soc.dem., har endnu ikke taget stilling.

- Jeg kender for lidt til det. Når der kommer noget konkret fra præsidiet, må vi drøfte det i gruppen og finde en fælles løsning, siger Niels Sindal.

Jørgen Lundsgaard

Jørgen Lundsgaard, Kons., vil ikke gå ned i løn.

Begrundelsen er at det før tydede på at folk med overførselsindkomster skulle gå ned i løn.

 men det mener de konservative ikke mere er aktuelt, så nu vil de heller ikke gå ned i løn.

Karsten Hønge

Karsten Hønge, SF, synes det er symbolpolitik fra regeringen.

- Det batter alligevel ikke, men jeg vil gerne gå ned i løn, siger Karsten Hønge.

Anne Baastrup

Anne Baastrup, SF, mener ikke en lønnedgang vil betyde ret meget, men hun går gerne ned i løn.

- Hvis det kan hjælpe en smule på rette vej, så er det i orden. Hellere det end at spare på børnefamilierne, siger Anne Baastrup.