I det fynske folks tjeneste

Fynske frivilligcentre reddet

De fem truede fynske centre for frivilligt socialt arbejde kan ånde lettet op. Velfærdsministeren har besluttet at forlænge støtten til centrene.

Redningsplanke til centre for frivilligt socialt arbejde

Tre fynske frivilligcentre var direkte truet af lukning og to forberedte sig på at skære kraftigt ned på aktiviteterne fra nytår.

Det skyldes at centrene hidtil har været finansieret med en trediedel fra kommunerne og to trediedele fra statens satspulje.

Den ordning skulle ophøre til nytår med henblik på at kommunerne skulle overtage hele regningen.

Men det lykkedes ikke centrene at få tilsagn fra kommunerne. Det ville betyde at tre centre måtte lukke.

Det drejede sig om:

  • Nordfyns Frivillige Netværk, Bogense
  • Huset, Faaborg
  • Selvhjælp Midtfyn, Ringe

Centrene i Odense og Svendborg bebudede kraftige nedskæringer. 

Får et år mere

For at undgå, at centre lukker har Velfærdsminister Karen Jespersen, Venstre fået et bredt forlig igennem i Folketinget, der sikrer at statsstøtten fortsætter et år mere.

Tanken er at give centrene tid til at finde en bæredygtig permanent finansieringsordning.

Frivilligcentrene er steder, hvor mennesker, der gør frivilligt socialt arbejde kan mødes, udveksle erfaringer og få gode råd.

Det frivillige arbejde kan godt fortsætte uden centrene, men der vil gå meget tabt, hvis de lukker.