I det fynske folks tjeneste

Fynske Motorvej: Ny asfalt lægges på ved Aarup

De næste fire uger udskifter Vejdirektoratet asfalt på Fynske Motorvej mellem frakørselsrampe 54 Vissenbjerg og frakørselsrampe 57 Nørre Aaby i vestgående retning.

Fra 5. juni og cirka fire uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på Fynske Motorvej mellem frakørselsrampe 54 Vissenbjerg og frakørselsrampe 57 Nr. Åby i vestgående retning.
 
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.

Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Læs også Risiko for kø: Ny asfalt på Storebæltsbroen

Arbejdet vil blive udført i to etaper som aften- og natarbejde mellem klokken 19.00 og 06.00. På fredage og søndage fra klokken 20.00.

Etape 1

På første etape arbejdes der imellem frakørselsrampe 54 Vissenbjerg og frakørselsrampe 56 Ejby. Det vil få følgende konsekvenser:

  • Ved aften- og natarbejdet ledes det vestgående spor over i østgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
  • Fra- og tilkørselsrampe 55 Årup vestgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.
  • Rasteplads Ålsbo N vil være spærret hele døgnet i arbejdsperioden.
  • Nedsat hastighedsbegrænsning forbi arbejdsområdet.
  • Der vil være risiko for kødannelse.

Etape 2

På anden etape arbejdes der imellem frakørselsrampe 55 Aarup og frakørselsrampe 57 Nørre Åby vil få følgende konsekvenser:

  • Ved aften- og natarbejdet ledes det vestgående spor over i østgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
  • Fra- og tilkørselsrampe 56 Ejby vestgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.
  • Nedsat hastighedsbegrænsning forbi arbejdsområdet.
  • Der vil være risiko for kødannelse.
  • Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.

Se mere på www.trafikinfo.dk sammen med øvrige relevante vej- og trafikmeldinger.