I det fynske folks tjeneste

Fynsværket sender aske til Kommunekemi

Fynsværket vil fra næste år sende flyveaske til Kommunekemi i Nyborg. Asken fra halmfyring kan forædles og sælges.

Kommunekemi i Nyborg skal de næset fem år aftage cirka 2000 ton flyveaske årligt.

Kommunekemi i Nyborg skal de næste fem år aftage cirka 2000 ton flyveaske årligt.

Vattenfall, der ejer værket, er ved at bygge et nyt kraftvarmeværk på Fynsværket i Odense, der fra begyndelsen af 2009 skal producere energi ved at forbrænde halm.

Afbrændingen giver udover varme og strøm til forbrugerne også et restprodukt i form af bioflyveaske.

Men asken indeholder et af naturens værdifulde råstoffer, kaliumklorid - men desværre også tungmetaller som cadmium.

Behandlingen på Kommunekemi isolerer tungmetallerne og forædler kaliumkloriden til et produkt, der kan sælges som gødning og industrielle formål.

Aftalen betyder, at Kommunekemi kan producere og sælge 4000 ton flydende kaliumklorid årligt.