I det fynske folks tjeneste

Gamle vaner førte til tunnelbrand

Gamle vaner betød, at for mange arbejdsvogne blev koblet sammen. Og det var årsag til tunnelbrand, viser ny rapport.

Gamle rutiner var årsag til at arbejdsvogn brød i brand i Storebæltstunnelen.

I juni 2006 sendte Banedanmark en sammenkoblet transport med tre motordrevne arbejdskøretøjer og syv vogne af sted fra København til Odense.
 
Da transporten kørte ned i røret under Storebælt, udbrød der brand i motoren i den ene arbejdsvogn. Og fordi der var tre arbejdsvogne koblet sammen, opdagede man for sent, at den ene havde problemer med motoren. 
  

Flere uheldige omstændigheder

Havarikommissionen peger på flere uheldige omstændigheder ved branden, som kunne have gjort omfanget endnu værre.
 
Blandt andet blæste ventilationen i tunnelrørene røgen hen mod
banearbejderne, så de ikke kunne se noget.
 
Det særlige banevej-redningskøretøj, der kan køre på skinner, blev sendt mod tunnelen uden at fjernstyringscentralen havde givet tilladelse.
 
"Dette kunne have forårsaget en alvorlig faresituation", står der i følge i rapporten.

Tilsvarende var Banedanmark heller ikke opmærksom på reglerne
om transport af farligt gods.

Derfor vidste indsatslederen ikke, at der befandt sig ilt- og gasflasker på transporten.