I det fynske folks tjeneste

Ghettoudspil: Vi kommer til at lukke børnehuse i Vollsmose

00:54

Børnehuse i Vollsmose må lukke som følge af regeringens ghettoudspil.

Børnehuse i Vollsmose må lukke som følge af regeringens ghettoudspil.

1 af 2

Det kommer til at koste både penge og børnehuse, men Odenses børne- og ungerådmand ser muligheder i regeringens ghettoudspil.

Fremover må maksimalt tre ud af ti børn i en børnehave eller vuggestue komme fra familier i Vollmose. Sådan lyder meldingen fra regeringen i det ghettoudspil, som den præsenterede 1. marts. En melding, der kan få store konsekvenser for de tilbud, som Odense Kommune i øjeblikket tilbyder. 

Børnehusene i og tæt på Vollsmose

Følgende børnehuse vil umiddelbart blive ramt af regeringens forslag:
 • Bøgelund Børnehus
 • Fyrretræet Børnehus
 • Granparken Børnehus
 • Kildegården Børnehus
 • Lærkeparken Børnehus
 • Muldvarpen Børnehuset
 • Planteskolen Børnehus
 • Verdenshuset Børnehus
 • Atlantis Børnehus
 • Slåenhaven Børnehus

- Vi kommer til at lukke børnehuse i Vollsmose, hvis vi skal leve op til de krav, der er fremsat. Og så skal børnene køres i busser ud til andre børnehuse i kommunen, siger den radikale børn- og ungerådmand i Odense Kommune, Susanne Crawley. 

I øjeblikket er der ti børnehuse i og tæt på Vollsmose. Hverken Børne- og Socialministeriet eller Odense Kommune har præcise tal på, hvor stor en andel af børnene i de forskellige børnehuse, der rent faktisk bor i Vollsmose. Men ud fra de oplysninger TV 2/Fyn har fået fra Odense Kommune, ser det ud til, at ingen af børnehusene kunne leve op til kravet om maksimalt tre ud af ti børn med bopæl i den belastede bydel.

- Det bliver anderledes for forældrene, end det er i dag. Men jeg er overbevist om, at forældre gerne vil sætte deres børn på busser, hvis de kan få et bedre tilbud. Den eneste måde, man kan lære dansk og Danmark at kende, er ved at være, hvor der også er etnisk danske børn, siger Susanne Crawley. 

Ikke plads i de andre institutioner

En løsning for at ændre på børnesammensætningen kunne være at anvise børn fra andre bydele til børnehuse i Vollsmose. Men det må kommunen heller ikke, hvis det står til regeringens ghettoudspil. Problemet er så, at der lige nu ikke er plads til børnene fra Vollsmose i kommunens andre institutioner.  

- Vi skal ud og bygge større børnehuse for at få plads til børnene fra Vollsmose. Børnetallet stiger i Odense, så vi har i forvejen ikke for meget plads. Det kræver investeringer, og nu skal vi finde ud af, hvor meget vi vil prioritere, siger Susanne Crawley. 

Læs også Løkke under ghettoudspil: Aarhus har klaret sig bedre end Odense

Vuggestuer skal lokke forældre

Som ghetto-udspillet ser ud lige nu, kan det ligne, at Vollsmose nærmest bliver tømt for daginstitutioner. Men børn- og ungerådmanden ser en mulighed for at få forældre fra specielt midtbyen til at sende deres børn til Vollsmose.

- Der er et stort ønske om få børn i vuggestue - det kan vi ikke honorere. Så måske kan vi omdanne nogle af børnehaverne i Vollsmose til vuggestuer, siger Crawley.  

- Vi må ikke tvinge børn fra andre bydele til Vollsmose, men hvis vi gør tilbuddet lækkert nok, kan vi måske lokke forældrene til alligevel. 

Regeringens forslag

 • Der må maksimalt nyoptages 30 procent børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution. Reglerne skal gælde for optag af nye børn set over et kalenderår
 • Privatinstitutioner, som set over et kalenderår har nyoptaget mere end 30 procent af børn, som er bosat i et udsat boligområde, skal have tilbagekaldt deres godkendelse. Børn i privatinstitutioner, der får tilbagekaldt godkendelse, skal have tilbudt en plads i et andet dagtilbud senest tre måneder senere
 • Børn, der ikke er bosat i udsatte boligområder, kan ikke anvises pladser i daginstitutioner, der ligger i tilknytning til udsatte boligområder
Udspillet skal drøftes med Kommunernes Landsforening.

Kilde: regeringen.dk 

Udfordringerne med at få regeringens ghettoudspil implementeret i Odense Kommune er altså ganske tydelige. Susanne Crawley hilser alligevel initiativet til at få ændret beboersammensætningen velkommen.

- Vi har i mange år manglet politisk mod til at for alvor gøre noget ved udfordringerne for børnene i Vollsmose. Nu kan det ende med, at vi ikke længere har et valg, hvis lovgivningen Christiansborg bliver ændret. Og så er det bare om at bruge de muligheder, som vi får, slutter den radikale rådmand.

Også Svendborg-familier kan blive ramt

Det er ikke kun forældre i Vollsmose, som risikerer, at deres børnehus må lukke. I regeringens udspil står der, at der maksimalt må være 30 procent børn fra udsatte boligområder, og regeringen har på Fyn udpeget fem områder, som de definerer som udsatte boligområder. Det er:

 • Solbakken mv. (Odense)
 • Ejerslykke (Odense)
 • Korsløkkeparken Øst (Odense)
 • Vollsmose (Odense)
 • Byparken/Skovparken (Svendborg)

Hvordan de ovenstående områder rent geografisk er defineret, er endnu ikke helt klart.

06:20

Interview med børn- og ungerådmand Susanne Crawley om udfordringerne som følge af regeringens ghettoudspil

Luk video

Ved du noget? Så send os et tip