I det fynske folks tjeneste

Godt første halvår for Svendborg Sparekasse

Hvert tal i Svendborg Sparekasses regnskab for første halvår 2005 får virksomhedens ledelse til at smile bredere. Overskuddet er større, ind- og udlån bedre og egenkapitalen stærkere end i samme periode sidste år.

-

Hvert tal i Svendborg Sparekasses regnskab for første halvår 2005 får virksomhedens ledelse til at smile bredere. Overskuddet er større, ind- og udlån bedre og egenkapitalen stærkere end i samme periode sidste år.

Overskuddet efter skat er på 29 millioner kroner. Det er 13 millioner mere end i første halvår 2004. Og stort set alle andre poster viser samme tendens, bortset fra en enkelt: posten tab og hensættelser er faldet fra fem millioner kroner i 2004 til tre millioner i 2005.

Stigende indtægter på gebyrer og provisioner på grund af stor aktivitet på realkreditområdet er en af hovedforklaringerne på det flotte resultat, men ogs kursreguleringer og fortjeneste på salget af Ejendomsselskabet af 5. december 2001 Aps tæller godt med.

Alt i alt er der grund til at regne med et bedre resultat end ventet når hele året er gået.

Svendborg Sparekasses ledelse betegner da også halvårsregnskabet som særdeles tilfredsstillende.