I det fynske folks tjeneste

Gratis busser på Nordfyn

Efter ønske fra Nordfyns Kommune har Fynbus besluttet at indføre gratis busser som et forsøg.

Efter indførelsen af et fælles takstsystem for hele Fyn afskaffede Fynbus ordninger med gratis busser, der var i nogle af de gamle kommuner.

Men bestyrelsen har lyttet til ønsket fra Nordfyns Kommune om at genindføre de gratis busser på de lokale ruter.

Ønsket bunder i de store omkostninger til billetmaskiner set i forhold til de små indtægter på lokalruterne, som mest bliver brugt af skolebørn.

- Pengene, der er afsat til billetudstyr kan bruges langt bedre. Ønsket handler derfor både om sund fornuft og om god borgerservice, siger Kim Johansen, der er formand for Miljø- og Teknikudvalget i Nordfyns Kommune og medlem af Fynbus? bestyrelse.

Samtidig er det en mulighed for at se, hvad gratiskørsel betyder for antallet af passagerer.

Forsøget begynder 24. august og skal evalueres i sommeren 2009.

Nordfyns Kommune betaler det anslåede tab ved de gratis busser på omkring 200.000 kroner.