I det fynske folks tjeneste

Graviditet ender med at koste mindst 10 millioner

Hvad koster en tvangsanbringelse, hvis alt går godt? Nordfyns Kommune har regnet på, hvad de økonomiske konsekvenser er af, at uegnede forældre får hjælp til kunstig befrugtning.

OUH's fertilitetsklinik fulgte Sundhedsloven, da de kunstigt befrugtede parret. Det ender med at få økonomiske konsekvenser for Nordfyns Kommune.

Regnestykket

I sagen om parret, der havde mødt hinanden på et opholdssted for psykisk syge, har socialrådgiverne forsøgt sig med overslag over økonomien:   

Udgiften til familiecenter: kr. 204.170,-

Advokatudgifter i forbindelse med tvangsag: kr. 27.293,-

Udgifter til plejefamilie indtil dato: kr. 552.235,-

Lønudgifter til en socialrådgiver ind til dato: kr. 33.000,-

Forventede udgifter til plejefamilie frem til barnets 18. år: kr. 8.829.885,-

Forventede advokatudgifter i forbindelse med tvangssag: kr. 245.637,-

Forventede lønudgifter til en socialrådgiver frem til barnets 18. År: kr. 357.970,- (indregnet fremstilling af tvangsag hvert 2. år)
 
I sidste ende sætter socialrådgiverne to streger under beløbet: 10.250.190 kroner - og kalder det for et optimistisk skøn.  

Det positive overslag

Kommunen understreger, at der i det ovenstående ikke er medregnet 'de bløde værdier', der er for et barn, når det ikke kan vokse op hos biologiske forældre.

Den forklarer også, at der ikke er taget højde for takststigninger, udgifter til dommer og retssystemet under sagens behandling som en tvangssag. Tillige er ikke medregnet udgifterne til fertilitetsbehandlingen, graviditetsundersøgelser og indlæggelse på barselsgangen.