I det fynske folks tjeneste

Grundvandet på Fyn skal sikres

Fynske vandværker samler nu kræfterne i en fælles indsats for at beskytte grundvandet.

Fynske vandværker samler nu kræfterne i en fælles indsats for at beskytte grundvandet.

De Samarbejdende Vandværker på Fyn, SVF I/S, der består af Næsby Vandværk, Tarup Vandværk, Søhus Vandværk og Odense Vandselskab er gået i samarbejde samarbejde i kampen for et bedre vandmiljø.

- Vi har besluttet at iværksætte en koordineret indsats inden for grundvandsbeskyttelse ved blandt andet at sløjfe gamle brønde og lukke boringer, der ikke længere benyttes. Det er utroligt vigtigt, at gamle brønde og boringer lukkes på en korrekt måde, da der ellers er en risiko for at forurenet overfladevand kan sive ned i brønden og derfra videre ned i grundvandsmagasinet, siger driftschef Arne Svendsen fra Odense Vandselskab.

En koordineret indsats i forhold til sløjfning af gamle brønde og boringer er ikke det eneste tiltag, som SVF har iværksat.

- Vi har besluttet at etablere nødforbindelser mellem vandværkerne, fortæller Arne Svendsen.

- Nødforbindelserne gør, at de fire samarbejdspartnere fremover kan hente vand hos hinanden, hvis uheldet skulle være ude. Det betyder kort sagt, at beboerne i et område, hvor fx grundvandsmagasinet er forurenet, ikke risikerer at stå uden vand, oplyser Arne Svendsen.
 
De nye tiltag vil blive sat igang inden for et år.