I det fynske folks tjeneste

Gymnasielærere nedlagde arbejdet

Der var ingen undervisning på Svendborg Gymnasium de første timer torsdag morgen. Lærerne nedlagde arbejdet i protest mod gymnasiereformen.

Gymnasielærerne holdt torsdag morgen fagligt møde for at udarbejde en protestskrivelse til regeringen.

Årsagen var, at gymnasierne fra 1. januar 2007 bliver til selvejende institutioner, når amterne nedlægges.

Lærerne på Svendborg Gymnasium mener, at det underminerer det økonomiske grundlag for undervisningen, fordi det enkelte gymnasium ikke får de samme penge som hidtil.

- Det betyder ikke blot, at vi skal løbe stærkere. Det betyder også, at der indføres brugerbetaling af bagdøren, siger lærernes tillidsrepræsentant, Jannie Wilsted.

Hun tilføjer, at eleverne for eksempel kommer til at betale for undervisningsmaterialer i højere grad end hidtil. 

Lærerne genoptog arbejdet efter at have orienteret gymnasiets elever på et stormøde i aulaen.