I det fynske folks tjeneste

Håb om 100 millioner til Lindø-ansatte

Kerteminde og Odense Kommune håber at skaffe mere end 100 millioner kroner fra EU. Pengene skal gå til indsats for fyrede arbejdere på Lindø.

Kerteminde og Odense søger penge til at hjælpe fyrede Lindø-ansatte

Ansøgningen om de 100 millioner stiles til EUs Fond for Tilpasning til Globaliseringen.

Den skal udarbejdess i samarbejde med Region Syddanmark og staten. Staten skal i givet fald fordoble det beløb, som EU bevilger.

Pengene skal bruges til en målrettet indsats for de i alt 2700 ansatte, der løbende afskediges på Lindø-værftet de kommende år.

- Vi står overfor en kæmpe udfordring og vi er nødt til at være på forkant med situationen og skaffe penge til de specielle indsatser for at hjælpe Lindø-medarbejderne tilbage på arbejdsmarkedet, siger Peter Rahbæk Juel.

Han er rådmand for arbejdsmarkedsområdet i Odense.

Specielle indsatser nødvendige

- Vi står i en situation på Fyn, hvor nye virksomheder afløser traditionel industri - det nye Lindø offshore-center i Kerteminde for vedvarende energi er et godt eksempel - og derfor skal vi i jobcentrene bl.a. tænke i omskoling og også arbejde aktivt på at flytte medarbejdere fra én industri til en anden, siger Peter Rahbæk Juel.

Også Annette Wilhelmsen, formand for arbejdsmarkedsudvalget i Kerteminde, mener, at det er vejen frem at opgradere lediges kompetencer

- Vi står over for et ændret jobmarked i specielt Kerteminde, og en bevilling fra globaliseringsfonden vil give jobcentrene i både Odense og Kerteminde mulighed for at tilrettelægge individuelle initiativer for de mange afskedigede, som kan give dem en ny faglighed. Hvis vi får bevillingen hjem, bliver vi simpelthen i stand til at investere i fremtiden, siger hun.

Særligt sekretariat

I forbindelse med ansøgningen til EU har Kerteminen og Odense Kommune oprettet et særligt sekretariat, som skal tage sig af de indsatser, der indgår i ansøgningen.

Sekretariatet er fysisk placeret i Jobcenter Odense.