I det fynske folks tjeneste

Hæder til forskere

To adjunkter fra Syddansk Universitet er blevet hædret med Civiløkonomernes forskningspris, L&E-prisen.

Jeanette Lemmergaard fra Institut for Organisation og Ledelse og Majbritt Rostgaard Evald fra Center for Småvirksomhedsforskning løb med prisen på 25.000 kroner for to artikler om værdibaseret ledelse og personlige netværk.

Prisen uddeles hvert år til forskere, der bidrager til den erhvervsøkonomiske litteratur med velskrevne, gennemarbejdede og læseværdige artikler, der præsenterer nyt, interessant og veldokumenteret stof.