I det fynske folks tjeneste

Halmanlæg på Fynsværket

Elsams bestyrelse har besluttet at starte arbejdet med et halmfyret anlæg på Fynsværket. Et projektforslag vil inden udgangen af oktober 2005 blive fremsendt til Energistyrelsen for godkendelse  

-

Elsams bestyrelse har besluttet at starte arbejdet med et halmfyret anlæg på Fynsværket. Et projektforslag vil i slutning af oktober 2005 blive sendt til Energistyrelsen

\"Det har været et langt sejt træk at nå frem til en løsning, der er acceptabel for både landbruget, Odense Kommune og Elsam. Derfor er det ekstra glædeligt, at vi nu har fundet en fornuftig løsning, siger Elsams administrerende direktør, Niels Bergh-Hansen  

150.000 ton halm årligt
Formand for danske halmleverandører Hans Stougaard er også meget tilfreds med løsningen  

- Vi håber naturligvis på et lige så godt samarbejde med dem. Med udnyttelse af op mod 150.000 ton halm årligt på det nye anlæg, er der tale om en omsætning for landmændene på 75-80 mio. kr. årligt samtidig med at der produceres miljøvenlig el og varme, forklarer han  

Stor betydning for Odense
Odenses borgmester udtrykker glæde over for den nye energisatsning på Fynsværket.

- Halm som energikilde indeholder mange positive vinkler for varmeproduktionen i Odense og på Fyn. Desuden vil et nyt halmanlæg på Fynsværket skabe nye job og dermed en øget beskæftigelse i Odense og på Fyn, siger Anker Boye  

Energistyrelsen har lovet at tage initiativ til at få ændret lovgivningen, så Elsam sikres fair forretningsmæssige vilkår for driften af anlægget. Der er også lavet en aftale med Odense Kommune om hvordan salg af varme fra et halmfyret anlæg skal foregå.

Hvis alt går vel, forventes halmanlægget at stå færdigt i 2008.