I det fynske folks tjeneste

Hård kritik i rapport om Infra Service

Rapport om Odense og Vejle kommuners fælles selskab Infra Service I/S retter hård kritik mod den tidligere direktør. Han er nu meldt til politiet.

Rapport om Odense og Vejle kommuners fælles selskab InfraService I/S rette hård kritik mod den tidligere direktør.

Advokatfirmaet Gorissen Federspiel Kirkegaard har gennemført en advokatundersøgelse af det fælleskommunale selskab Infra Service I/S, og resultatet af undersøgelsen blev onsdag behandlet i de to kommuners økonomiudvalg.

Odense kommune indgav allerede 19. september politianmeldelse mod den daværende direktør Flemming Knudsen, og den beslutning blev i dag godkendt af økonomiudvalgene i de to kommuner.

Rapporten konkluderer blandt andet:

Grundlaget for etableringen af I/S Infra Service har været usikkert, og forudsætningen om, at selskabet skulle fungere på markedsvilkår, har ikke kunnet opfyldes.

Der er i forbindelse med driften begået flere ulovligheder i I/S Infra Service. Blandt disse kan nævnes, at både direktørlønninger og bestyrelseshonorarer har været i strid med gældende regler for offentlige virksomheder.

Selskabets daværende direktør Flemming Knudsen har foretaget en række bevidst vildledende regnskabsmæssige dispositioner, der alle har bevirket, at selskabets økonomiske situation kom til at fremstå bedre, end situationen berettigede.

Advokatfirmaet bemærker, at direktøren ved sine dispositioner kan have overtrådt straffeloven.
 
Økonomiudvalget i Odense har taget kritikken i rapporten til efterretning, og forvaltningen skal nu sikre, at konklusionerne indarbejdes i forvaltningernes fremtidige administration på selskabsområdet.

Læs mere