I det fynske folks tjeneste

Havbrug ved Romsø hænger i tynd tråd

Planer om et havbrug ved Romsø ud for Kerteminde hænger i en tynd tråd.

Havbrug ved Romsø hænger i tynd tråd.

Miljø- og Teknikudvalget i Kerteminde kommune skal behandle ansøgningen om tilladelse til at etablere et havbrug på næste møde 24. juni. Men allerede inden mødet melder formanden klart fra.

- Min holdning er, at vi ikke har pålagt borgerne udgifter til en rensning af deres spildevand og pålagt landbruget en politik om at dæmpe udledningerne af næringsstofffer til vores marine områder - for så at acceptere så store miljøbelastninger fra et kæmpe havdambrug, siger formand for Miljø og Teknik-udvalget Torben Andersen (SF).

Miljø- og Teknikudvalget skal nu afgøre den videre procedure. Forvaltningen arbefaler, at ansøgninge sende til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til miljøkonsekvensvurdering.

Havbruget vil give et næringsstofudledning på 100 tons kvælstof og 12 tons fosfor årligt. Det er 10 gange så meget som Kerteminde udleder i Romsøsund fra det kommunale rensningsanlæg

- Hvis udvalget er af den opfattelse, at det under alle omstændigheder er uacceptabelt, kan vi lige så godt meddele ansøger det med det samme, siger formand for Miljø og Teknik-udvalget Torben Andersen (SF).

To andre medlemmer af udvalget, TV2/FYN fredag har talt med, vender også vender fingeren nedad.

Bo Høyer Larsen fra de konservative er helt enig med Torben Andersen. Socialdemokraten Jens Arne Hansen har ikke taget endelig stilling, men er umiddelbart af samme mening.