I det fynske folks tjeneste

Havestueejer risikerer politisag

En husejer Nyborg risikerer nu at blive meldt til politiet, fordi han ikke vil fjerne sin havestue, som amtet mener er ulovlig opført.

Havestuen skal væk - ellers vanker der en bøde.

Manden nægter at fjerne havestuen, da han hævder at have fået et mundtligt tilsagn fra kommunen om, at det var i orden at opføre den 460.000-kroner dyre bygning uden at have de fornødne tilladelser.

Men siden har både Fyns Amt og Naturklagenævnet afvist at give tilladelserne til byggeriet, og amtet kræver nu, at havestuen bliver gjort lovlig - eller fjernet inden den 1. april 2007. Sker det ikke, vil sagen blive overgivet til politiet, der kan straffe ham med en bøde.

Husejeren har tidligere oplyst, at han agter at forfølge sagen i retten.