I det fynske folks tjeneste

Hjæp til børn i voldsramte familier

Penge på vej til støtte og behandling til børn og mødre i voldsramte familier i Odense.

Odense er sammen med 9 andre kommuner med i forskellige projekter om støtte og behandling til voldsramte børn.

Velfærdsminister Karen Jespersen og satspujlepartierne har afsat 52 millioner kroner til projekterne.
 
Pengene skal bruges til at forbedre og sikre opsporingen af børn, der har været udsat for vold, og styrke kommunernes og krisecentrenes støtte og behandling til børn og mødre i voldsramte familier.

- Der er alt for mange tilfælde af vold og krænkelser mod mindreårige. Vold mod børn er simpelthen noget af det værste, og kan have følger for ofrene resten af deres liv. Derfor vil vi styrke kommunernes og krisecentrenes muligheder for at identificere børnene og derefter hjælpe dem, siger velfærdsminister Karen Jespersen.

Et skøn fra Statens Institut for Folkesundhed er, at mindst 22.000 børn lever i voldelige familier.

Læs mere