I det fynske folks tjeneste

Højstrup øvelsesplads i Odense forbliver ubebygget

Odense Kommune dropper planer om byggeri på den militære øvelsesplads i Højstrup.

Højstrup øvelsesplads bevares som naturområde i Odense

Kommunen dropper byggeplanerne efter at Fredningsnævnet har udtalt vilje til at frede området.

Udtalelsen fra Fredningsnævnet kommer som følge af et forslag fra Danmarks Naturfredningsforening om at frede øvelsesområdet.

Det bliver dog ikke nødvendigt, eftersom kommunen har droppet byggeplanerne.

- Vi har nu fået Fredningsnævnets ord for, at Højstrup Øvelsesplads er den perle, som vi hele tiden har set, siger Kurt Due Johansen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Odense.

Klar til ny fredningssag

Skulle er igen opstå spekulationer om byggeri på Højstrup øvelsesplads, er Danmarks Naturfredningsforening parat til at rejse en ny fredningssag.

Og på forhånd har Fredningsnævnet erklæret sig positiv overfor en sådan ansøgning.

Højstrup Øvelsesplads ejes af forsvaret og bruges stadig til militærøvelser.

Det vil fortsat finde sted.

Som ejer har forsvaret pligt til at vedligeholde områdets natur.

Området rummer tre forskellige istidslandskaber og er et af kun tre områder på Fyn med uberørt skov.

Samtidig er det et af meget få steder i landet, hvor jorden ikke har været under plov i hundreder af år.