I det fynske folks tjeneste

Homostrid: Biskop forbyder indsættelse

02:39
01:38

1 af 3

Biskop Kresten Drejergaard har nedlagt forbud mod at en gruppe oprørske præster udnævner en åndelig vejleder i Odense.

- Jeg har skrevet til præsten, at den indsættelse ikke må finde sted i SKt. Hans Kirke. De må gerne holde en gudstjeneste, men jeg vil ikke have, at de udnævner en åndelig vejleder i kirken, siger biskop Kresten Drejergaard.

I et brev til præsten Tage Rasmussen fra Skt. Hans Kirke skriver biskoppen:

- Jeg underkender på ingen måde din ret til at overlade din sognekirke til andre præster i fol-kekirken (jf. brugslovens § 6), men forudsætningen er naturligvis den, at de gudstjenester og kirkelige handlinger, som kommer ud af det, foregår efter godkendte ritualer. Eller sagt med andre ord: Du kan ikke overlade din kirke til en præst, som udfører kirkelige handlinger, som du ikke selv har hjemmel til at udføre. Det er derfor dit ansvar, at denne liturgiske og rituelle forudsætning respekteres, når du overlader din kirke til andre præster.

Ingen kommentarer

Præsten i Skt. Hans Kirke Tage Rasmussen har indtil videre ingen kommentarer til forbuddet fra biskoppen.

- Jeg har læst brevet, men jeg ved ikke på nuværende tidspunkt, hvordan jeg forholder mig til forbuddet, siger Tage Rasmussen.
Præsterne er utilfredse med, at otte af landets ti biskopper har lavet et nyt vielsesritual til homoseksuelle.

De har ikke tillid til biskopperne mere. Derfor havde de 49 præster på lørdag planlagt at udnævner en åndelig vejleder i Skt Hans Kirke i Odense.

Hvis de oprørske præster gennemfører ritualet, kan en fyring komme på tale.

- Jeg går på forhånd ud fra, at du respekterer dette tjenstlige pålæg. I modsat fald gør du dig skyldig i en tjenstlig forseelse, som endda vil være begået mod bedre vidende, hvorfor forse-elsen også vil have karakter af insubordination, hvilket er en skærpende omstændighed. Jeg går derfor ud fra, at den omtalte indsættelse/ indvielse ikke vil finde sted under gudstjenesten på lørdag, skriver biskoppen i brevet til Tage Rasmussen.

Ved du noget? Så send os et tip