I det fynske folks tjeneste

Hundeejere uden snor meldes til politiet

For ofte bliver familiens skovtur forstyrret af løse hunde. Nu skruer Skov- og Naturstyrelsen bissen på over for hundeejere med løstgående hunde. Fremover vil de blive meldt til politiet.

02:23

Der kommer for mange klager fra folk, der har fået ødelagt skovturen af mødet med en løs hund

1 af 2

Naturvejlederne oplever stigende problemer med folk, der lader deres hunde gå løse på Skov- og Naturstyrelsens arealer.

- Vi får en del klager over løse hunde, fra besøgende på de arealer vi passer. Mennesker, der har fået en tur i naturen ødelagt på grund af et møde med en løs hund, fortæller Jesper Vagn Christensen, der er naturvejleder på Fyn.

Ejere er ligeglade

- Når vi møder folk med løs hund, påtaler vi det naturligvis. De fleste er flinke til at få hunden i snor efter sådan en snak, men der er også mange, der tilsyneladende er ligeglade med en venlig henstilling, siger Jesper Vagn Christensen.

Skov- og Naturstyrelse har nu besluttet sig for at skærpe kursen over for hundeejerne endnu mere. Fremover følger der en politianmeldelse med, hvis hundeejere ikke holder hunden i snor.

Ifølge Naturbeskyttelsesloven skal hunde føres i snor i skove, på udyrkede arealer og i klitfrede arealer. På strande skal hunden være i snor fra 1. april - 30. september.

De eneste steder, hvor hunden må løbe løs er på hundeejerens egen grund eller i de hundeskove, der findes flere steder. Her skal hundene dog være under deres ejers kontrol, og muskelhunde skal bære mundkurv.