I det fynske folks tjeneste

Hver tredje bolig plaget af støj

03:40

1 af 2

Næsten hver tredje bolig i Odense er plaget af for meget støj. Det viser en kortlægning af støjproblemerne i Odense. Kommunen vil ikke gøre noget ved problemerne lige nu.

Det er Miljøministeriet, der har pålagt Odense Kommune at udarbejde en kortlægning af trafikstøjen på vejene i kommunen.

Odense Kommunes har derfor undersøgt hele byzoneområdet og vejene omkring byen. I alt 90.000 boliger er omfattet af undersøgelsen, og resultatet viser, at 27.000 boliger og 50.000 mennesker har en større støjbelastning end den grænse på 58 dB, som Miljøministeriet har fastsat som vejledende støjgrænse. Det svarer til at ca. 30 procent af boligerne i Odense er udsat for for meget støj.

Kommunen har netop sendt en plan i høring, og en af dem, der er plaget af for meget støj er Grethe Riis på Kertemindevej.

- Jeg håber virkelig meget at støjen på Kertemindevej bliver taget med i støjhandlingsplanen.Støjen af store lastbiler, halmbiler, HJ Hansen, modulbiler osv osv, der kører i fast rutefart mellem Ring 3 og havnen støjer ganske forfærdelig og os med parcelhuse langs Kertemindevej fra Ring 3 til Strandvejen er utrolig plaget af støjen. Når Odinsbroen bliver færdig vil trafikken eskalere voldsomt, skriver Grethe Riis i et høringssvar til kommunen.

I følge Verdenssundhedsorganisationen WHO kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger.

Derudover kan støj påvirke ydeevnen og børns indlæring og motivation.

Miljøministeriet har pålagt kommunerne, at udarbejde en handlingsplan for hvordan støjen kan blive nedbragt i de områder, hvor grænsen overstiger 58 dB.

Odense Kommune har udarbejdet en støjhandlingsplan, men vil dog ikke følge Miljøstyrelsen pålæg om at udarbejde en plan for hvordan støjen kan nedbringes.

Kommunens mener, at de store trafikomlægninger i byen, vil gøre planen forældet allerede til næste år, når de store trafikændringer i byen begynder at træde i kraft.

- Vi må være realistiske omkring dette. Det koster rigtigt mange penge, hvis vi skal gøre noget ved problemet. Så det giver god mening, at vente med at investere i for eksempel støjdæmpende asfalt til vi har lagt trafikken om i Odense. Pengene skal bruges de rigtige steder, siger By- og Kulturrådmand Steen Møller(K).

I stedet vil Odense Kommune indarbejde dæmpende støjforanstaltninger i alle nye bolig- og vejprojekter de kommende år.

Se mere om sagen i TV 2/FYN klokken 19.30

Tjek støjniveauet for din bolig her

Ved du noget? Så send os et tip