I det fynske folks tjeneste

Hvorfor bruger du ikke biblioteket?

Ikke-brugere af de fynske biblioteker skal i den kommende tid svare på, hvorfor de ikke går på biblioteket.

Ikke-brugere af de fynske biblioteker skal i den kommende tid svare på, hvorfor de ikke går på biblioteket.

De fynske biblioteker har mange kunder i butikken, men der er plads til flere. Derfor har bibliotekerne netop sat en større brugerundersøgelse i gang.

Målet er at finde ud af, hvad der er årsagen til, at gruppen af ikke-brugere ikke benytter biblioteket, og hvad der skal til for at få dem til det.

Spot på ikke-brugere

Brugerundersøgelsen af de fynske ikke-brugere skal give de fynske biblioteker ny viden om, hvorfor en bestemt del af befolkningen ikke bruger deres folkebibliotek.

- Folkebibliotekerne på Fyn er generelt i rivende udvikling - specielt på det digitale område og i arbejdet med fleksible åbningstider. Men det er vigtigt, at vi husker at udvikle os i en retning, som matcher brugernes behov og ønsker. Derfor har vi valgt at sætte spot på ikke-brugere af biblioteket på Fyn, siger konstitueret stadsbibliotekar i Odense Centralbibliotek, Kent Skov Andreasen.

- Den nye viden skal gøre os i stand til at kunne udvikle de fynske biblioteker, så de bliver endnu mere tidssvarende og opfylder en del af befolkningens behov, der er baseret på en direkte dialog med et bredt udvalg af borgere. Mange ved måske ikke, at de i dag også har adgang til en masse bibliotekstilbud hjemmefra via deres pc og netadgang, siger Kent Skov Andreasen.

Støttet af Kulturstyrelsen

Brugerundersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem de fynske biblioteker og er støttet af Kulturstyrelsen.

Resultaterne forventes offentliggjort sidst i juni 2012 på www.odensebib.dk.