I det fynske folks tjeneste

Idræt skal tages alvorligt

Undervisningen i idræt er for dårlig på mange skoler . Det skal et forskningsprojekt på bla. Aarup Skole være med til at rette op på. Projektet blev sat i gang af kulturminister Brian Mikkelsen, mandag.

Aarup Skole skal danne model for andre skolers idrætsundervisning

Kulturministeren dyrkede idræt med børnene på Aarup Skole

1 af 2

Bedre og målrettet undervisning

På alt for mange skoler er idrætsundervisningen uengageret og lever ikke op til reglerne for, hvad børnene skal lære.

Det skal et nyt forskningsprojekt fra Skoleidrættens Udviklingscenter gøre noget ved.

Idræt skal ikke længere være et forlænget frikvarter, hvor der bare spilles fodbold. Undervisningen skal gøres bedre og målrettes den enkelte elev til gavn for deres udvkling.

Projektet omfatter 12 skoler over hele landet, bla. Aarup Skole. Her har man i flere år arbejdet seriøst med idrætsundervisningen, men evalueringsdelen har manglet.