I det fynske folks tjeneste

Iltsvindet svinder ind

Iltsvindet i de åbne danske farvande var i sommer lavere end de seneste mange år.

I august blev der slet ikke registreret iltsvind i Kattegat og Storebælt, og i det nordlige Lillebælt var der kun en lille udbredelse ligesom i området syd for Langeland og Ærø.

Midt i august var udbredelsen af iltsvind kun halvt så stor som i fjor og kun knap to tredjedele af middelværdien for perioden 2003-2006, oplyser Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet.

Nedbørsmængden i perioden juli 2007 til og med juni 2008 svarede til langtidsnormalen. Dette, kombineret med mange perioder med kraftigere vind end normalt, bevirkede, at udbredelsen af iltsvind i august 2008 var mindre end middelværdien for perioden 2003-2006.

Midt i august dækkede iltsvindet 2700 kvadratkilometer, hvoraf 509 kvadratkilometer var ramt af kraftigt iltsvind. Hovedudbredelsen af kraftigt iltsvind ramte det sydlige Lillebælt og tilstødende fjorde, hvilket er områder, der tilbagevendende rammes af iltsvind.

/ritzau/