I det fynske folks tjeneste

Intet rejsekort til Fyn

En enig bestyrelse hos FynBus har torsdag aften besluttet, at selskabet ikke ønsker at være en del af det landsdækkende rejsekort.

FynBus' 11 ejere - de 10 fynske kommuner og Region Syddanmark - har samstemmigt besluttet, at det fungerende billet- og kortsystem skal afskrives, inden man vil være en del af Rejsekortet A/S.

Ejerkredsen peger også éntydigt på, at omkostningerne til nyt udstyr vil skulle findes inden for den eksisterende ramme, hvilket vil betyde færre køreplantimer i de kommende år.

FynBus' nuværende udstyr er afskrevet i 2017 og forventes på det tidspunkt også at være udskiftningsmodent.

Derfor ønsker FynBus' bestyrelse ikke at tilslutte sig Rejsekortet før det nuværende udstyr er afskrevet og udtjent.

FynBus vil i 2015 træffe beslutning om eventuel deltagelse i Rejsekortet med implementering i 2017.