I det fynske folks tjeneste

Jorden i fynske institutioner er giftig

I fire ud af ti fynske institutioner er jorden giftig. Det er den foreløbige konklusion på en undersøgelse, som Fyns Amt er ved at lave.

-

I fire ud af ti fynske institutioner er jorden giftig. Det er den foreløbige konklusion på en undersøgelse, som Fyns Amt er ved at lave.

I over to år har Fyns Amt undersøgt jorden ved børneinstutitoner for at finde ud af, om den er fourenet. Noget overraskende viser det sig, at at fire ud af ti er lettere forurenet. I alt er 100 ud af 400 institutioner blevet undersøgt.

Forureningen er kommet via luften, forklarer kontorchef Jakob Weber fra amtet til DR Fyn.

- Det er tjæreforuening fra eksempelvis dieselbiler og bly fra dengang vi havde den slags i benzinen, siger han. 

Forureningen er ikke så slem, at der skal ryddes op her og nu, men der skal tages en række forholdsregler, forklarer Jakob Weber.

Og han tilføjer: - Vi har holdt møder med  institutionens ledelse og vi har holdt møder med kommunen, som så har informeret forældrene. Vi giver råd om, at børn ikke skal slæbe jord med ind, så det støver; støv børnene kan få i lungerne og at børnene skal vaske hænder inden de spiser, hvis de har leget i sandkassen. Helt almindelige hygiejneregler, siger han.

Amtet kommer med en statusrapport sidst i marts. Fyns Amt regner først med at have undersøgt alle cirka 400 institutioner i år 2011.