I det fynske folks tjeneste

Jylland og Fyn sluttes sammen

Fyn skal have drikkevand fra Jylland. Den 13. september bliver det første spadestik til at binde vandforsyningerne sammen mellem Jylland og Fyn taget. Baggrunden for at TRE-FOR Vand A/S sammenknytter vandforsyningen mellem Jylland og Fyn er, at der på Nordvestfyn på længere sigt skal sikres tilstrækkeligt drikkevand i acceptabel kvalitet.

Spadestikket markerer starten på en større anlægsopgave, der skal gøre det muligt at føre en 260 millimeter vandledning frem til Lillebælt

Fyn får 1 million m3 vand

I 1996 gav Vejle Amt tilladelse til årligt at eksportere 1 million kubikmeter vand til Fyn. Her i 2005 er TRE-FOR Vand A/S glade for at kunne realisere denne tilladelse, når det for første gang i Danmarkshistorien sker, at to landsdele fysisk sammenkobler en så vital og livsnødvendig fødevare, som drikkevand. Vandledningen vil sikre fynboerne en rigelig og tilstrækkelig forsyning af drikkevand i mange år fremover.

Større anlægsopgave

Spadestikket markerer starten på en større anlægsopgave, der skal gøre det muligt at føre en 260 millimeter vandledning frem til Lillebælt, hvor dykkere senere på måneden sammen med et ledsageskib skal spule vandledningen ned i en dybde på ca. 1,5 meter under bunden af Lillebælt.

Mange beregninger er gået forud for at finde den optimale føringsvej i Lillebælt, da de kraftige strømforhold i farvandet let vil kunne påvirke vandledningens stabilitet.

En langsigtet strategi

Der er tale om et forløb i en langsigtet strategi, hvor TRE-FOR målbevidst har arbejdet på at etablere en sammenhængende vandforsyning i hele forsyningsområdet for at øge forsyningssikkerheden og ikke mindst reducere følgevirkningerne af eventuelle lokale forureninger.

I 2000 knyttede man således vandforsyningerne sammen i Vejle og Fredericia gennem en 5 kilometer lang vandledning.