I det fynske folks tjeneste

Kærum Å forurenet af gylle

Udslip af gylle i Kærum Å ved Assens. En beboer opdagede forureningen og kontaktede politiet.

Udslip af gylle i Kærum Å ved Assens. En beboer opdagede forureningen og kontaktede politiet.

Beredskabet i Assens Kommune blev derefter kontaktet.

- Assens Kommune har sørget for at sætte en prop i tilløbet til Kærum Å. Der løber derfor ikke yderligere udslip til åen nu, siger Miljø og Naturchef Annette Bæk.

Stoppet med bigballer

Kærum Å bliver nu afspærret med nogle halm-bigballer, som ligger i vandløbet for at forhindre den videre tilstrømning af ikke forurenet åvand.

- Vi sætter nu fokus på at få renset Kærum Å for den gylle, der allerede har nået at forurene åen, siger Miljø og Naturchef Annette Bæk.
Samtidig formindsker de den mængde forurenet åvand, der skal køres eller pumpes væk, siger Miljø og Naturchef Annette Bæk.

Forurenet åvand køres væk

Beredskabet i Assens Kommune har nu oprenset den strækning, der er blevet forurenet med gylle. Der er kørt så meget åvand væk, som muligt.

Kærum Å blev rømmet for vand to steder: Ved Møllerhusestien og ca. 375 meter vest for Østre Ringvej.

- Vi kan konkludere, at det er lykkedes ganske godt. Vi har udtaget en prøve efter beredskabets indsats. Prøven viser, at indholdet af ammoniumkvælstof ligger på et niveau lige under det kritiske niveau for, hvad der er giftigt for fisk, siger Annette Bæk.

Assens Kommune har besigtiget stedet torsdag morgen og der var ikke er nogen døde fisk i vandløbet eller i de søer som Kærum Å passerer ud mod Lillebælt.

Kærum Å

Vis Kærum Å forurenet af gylle på et større kort


Vis Kærum Å forurenet af gylle på et større kort