I det fynske folks tjeneste

Kirkestrid på Tåsinge

Frimenigheden på Tåsinge vil gerne bruge Landet Kirke til gudstjenester. Nej siger menighedsrådet for Bjerreby-Landet, og de bakkes op af biskop Kresten drejergård.

Strid om Landet kirke på Tåsinge

Landet Kirke på Tåsinge er blevet genstand for en mindre religionskrig. Tåsinge Frimenighed vil gerne benytte kirken. Men Menighedsrådet for Bjerreby-Landet har sagt klart nej.

Frimenigheden blev dannet i 1992 da daværende præst Kjeld Burgby blev fyret af folkekirken og dannede frimenigheden.

Det skabte splid og fremmer ikke frimenighedens ønske om at få foden indenfor i kirken, selvom der er gået 15 år.

Frimenigheden har via deres advokat bedt kirkeministeriet om hjælp. I loven om brug af folkekirker står der nemlig, at biskoppen kan stille en kirke til rådighed for en evangelisk-luthersk frimenighed, som den på Tåsinge.