I det fynske folks tjeneste

Kirkeuglen er næsten forsvundet fra Fyn

Hvis der ikke gøres noget for at redde den, vil kirkeuglen snart være fortid herhjemme. Den kan ikke finde mad i landbrugslandet.

Den tidligere så udbredte kirkeugle er forsvundet fra Fyn

Den lille kirkeugle lever på lånt tid i Danmark. Bestanden er nede på omkring 100 par, og i nær fremtid forsvinder arten fra Danmark, med mindre udviklingen vendes.

Derfor er forskere fra universiteterne i København og Århus gået sammen med grønne organisationer og lokale myndigheder i Nordjylland for at sikre uglens beståen i Danmark, skriver bladet Fugle og Natur, der udgives af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Kirkeuglen var langt op i 1900-tallet den almindeligste ugle vest for Storebælt.

Den optræder i H C Andersens eventyr, De Fem Fjer, hvor den bor i en hønsegård.

- Det kan virke mærkeligt at en ugle bor i en hønsegård, men det gør kirkeugler faktisk, siger formanden for Dansk Ornitologisk Forening på Fyn, Henrik Kalckar Hansen.

Men den er nu blevet et særsyn. De fleste af uglerne lever i et isoleret område i Himmerland.

Årsagen til kirkeuglens trængsler er først og fremmest mangel på føde i det moderne landbrugsland og dermed for lav produktion af unger.

Derfor anbefaler forskerne, at der sikres arealer med afgræssede enge omkring redestederne, hvor kirkeuglerne kan finde føde i form af regnorme, insekter, mus, småfugle og padder.