I det fynske folks tjeneste

Klager over politireform skal undersøges

Alle klager fra betjente og borgere skal gennemgåes, så der kan ligge løsningsforslag på bordet inden 1. september. Det har Justitsminister Lene Espersen besluttet. 

Det bliver Rigspolitiet som i samarbejde med kredsene skal forestå undersøgelserne.

På et hastigt indkaldt møde onsdag aften mellem Justitsmininsteren, rigspolitischefen og formanden for politiforbundet blev det aftalt, at alle klager fra betjente og borgere skal indsamles.

Det bliver Rigspolitiet som i samarbejde med kredsene skal forestå undersøgelserne.

- Det er et rigtigt godt skridt på vejen til at komme videre. Vi skal lære og efterfølgende foretage de nødvendige justeringer, som kan bringe politiet tilbage på rette spor og bevare tilliden blandt borgerne. Det er dokumentation, som skal hjælpe os videre på den ene eller anden måde, siger forbundsformand Peter Ibsen fra Politiforbundet.

Parterne er enige om at pointere, at de kendte sager alene vil blive analyseret med henblik på fremadrettet justering. Ingen medarbejdere vil i forbindelse med undersøgelserne blive stillet til ansvar for deres dispositioner.

Analysearbejde skal gå igang med det samme så der kan ligge et løsningsforslag klar inden 1. september.

Politireformen på Fyn

Fyns Politi samler beredskabsafdelingerne i Odense, Middelfart, Assens og Nyborg under et fra 1. september 2008. Det betyder, at beredskabsafdelingens personale fremover vil udgå fra Odense og Svendborg.

Beredskabsafdelingen er den del af Fyns Politi, der 24 timer i døgnet og 365 dage om året håndterer hastende og udrykningskrævende opgaver såsom færdselsuheld, slagsmål, røverier, husspektakler m.m.

Desuden varetager beredskabet en stor del af den forebyggende patruljering.

Samtidig suppleres det samlede fynske beredskab af patruljer, der udgår fra politistationerne i henholdsvis Nyborg, Assens, Middelfart og Fåborg-Midtfyn. Disse patruljer bemandes af personale fra lokalpolitiet i dagtimerne på hverdage og på flere skift i weekenden.

- Personalet i lokalpolitiet har samme uddannelsesmæssige baggrund som deres kolleger i beredskabsafdelingen, og er således fuldt ud i stand til at løse hastende og udrykningskrævende opgaver i det fælles fynske beredskab, siger chefpolitiinspektør i Fyns politi Michael Flemming Rasmussen i en meddelelse.