I det fynske folks tjeneste

Klar til natursti

Inden længe kan arbejdet med en natursti mellem Ringe og Korinth gå i gang.

02:13

Snart kan arbejdet gå i gang med at omlægge den gamle jernbanestrækning til en natursti.

1 af 2

Fredag skriver Faaborg-Midtfyns borgmester Hans Jørgensen (Soc.dem.) under på en samarbejdsaftale med Skov- og Naturstyrelsen, så arbejdet med at omdanne den tidligere jernbanestrækning til en natursti kan starte.

Hvordan bliver stien god

- Efter sommerferien skal vi så i gang med at have gode indspil fra dem der skal bruge stien, siger Anni Borup, der er forstfuldmægtig i Skov- og Naturstyrelsen.

- Vi vil blandt andet gerne vide, hvordan stien bliver god at motionere på, og vi vil meget gerne have skolerne med på råd, fordi stien både kan bruges til gåture, men også undervisning i for eksempel historie, siger Anni Borup.

Når borgerne har været hørt begynder arbejdet med at anlægge stien.

Miljøministeriet ejer stien

Skov- og Naturstyrelsen har ventet på, at stien blev overdraget formelt fra Transportministeriet til Miljøministeriet, som styrelsen hører under. Det skete med en underskrift onsdag.

Når stien er anlagt overtager Faaborg-Midtfyn Kommune arbejdet med at vedligeholde stien.