I det fynske folks tjeneste

Køer og får mishandlet i Skamby

En forbipasserende gjorde et uhyggeligt fund, da han passerede en ejendom i Skamby. Flere køer og får var døde efter at ejeren havde misrøgtet dem.

-

En forbipasserende gjorde et uhyggeligt fund, da han passerede en ejendom i Skamby. Flere køer og får var døde efter at ejeren havde misrøgtet dem.

Det var en forbipasserende, der gjorde det uhyggelige fund og personen alarmerede Odense Politi. Da en patrulje ankom til stedet kunne de konstatere, at der lå en død ko i en fodringsstald. Koen så ud til at have ligget død i flere måneder.

Der var dyremøg over det hele i stalden og udenfor var der afføring fra dyr overalt. Vandforsyningen på stedet var utæt, så vandet strømmede ud og blandede sig med afføringen.

På marken ved ejendommen lå endnu en død ko, mens en anden var så afkræftet, at dyrlægen senere måtte aflive den. På marken var også flere døde og afkræftede får.

Odense Politi indleder nu en dyreværnssag om mishandling mod ejeren af dyrene.