I det fynske folks tjeneste

Kogepåbud ophævet i Nørre Aaby

Nye vandprøver på Nørre Aaby Vandværk og ledningsnettet viser, at det ikke længere er nødvendigt at koge vandet før brug.

Vandet fra Nørre Aaby Vandværk kan drikkes igen

Kogepåbuddet blev indført d. 3. oktober efter at prøver havde vist tegn på E-coli bakterier.

Embedslægen påbød værkets 1200 tilsluttede husstande at koge vandet før brug i husholdningen.

Nye målinger viser nu, at vandet er rent nok til at påbuddet kan ophæves fra søndag.

Embedslægen og vandværkets bestyrelse anbefaler, at husstande, der ikke har brugt vand i nogle dage, udskyller stikledninger og vandrør i huset ved at lade vandet løbe i et kvarters tid.

Indenfor den seneste måned har der været kogepåbud fire andre steder på Fyn: Skamby, Indslev, Ørritslev og Marstal.

Myndighederne mener dog ikke, at det er udtryk for at der optræder flere coli-bakterier. Årsagen er snarere, at man har indført en ny og mere præcis målemetode.